Change Language

Grøn energi skal være for alle

Nukissiorfiit er langt i arbejdet for at gøre Grønland selvforsynende med klimaneutral energi, og selskabet har endnu større ambitioner for fremtiden

Grønland er ikke kun kendt for dybe fjorde, enestående dyreliv og storslåede fjeldmassiver, men særligt for isen, der dækker mere end 80 procent af landets territorium. Gennem fortsat udbygning af vandkraftkapaciteten kan afsmeltning af iskappen sikre selvforsyning med ren energi – og på sigt meget mere.

“Grønland gennemgår en rivende økonomisk udvikling båret frem af investeringer i bl.a. nye boligblokke, skoler, lufthavne og virksomheder. Hver gang skal der bruges mere energi, og den udfordring står vi stadig bedre rustet til at håndtere,” konstaterer energidirektør Cicilie Senderovitz fra det nationale forsyningsselskab Nukissiorfiit.

'Fly'n Sleep' i 2022 og 'code share' i 2023

Allerede i dag genererer vandkraft 2/3 af al den energi, selskabet producerer til sine 20.000 kunder.

“Men i 2030 forventer vi at kunne levere 100% ren, klimaneutral elektricitet til vores kunder gennem en kombination af vandkraft og – i mindre grad – gennem øget etablering af solceller og vindmøller,” forklarer Cicilie Senderovitz.

“Vi etablerede det første grønlandske vandkraftværk i 1993 og har målrettet forfulgt de bæredygtige ambitioner lige siden. Senest har man fra politisk hold besluttet at udbygge vores største vandkraftværk, så det mere end fordobler sin kapacitet,” tilføjer hun.

Buksefjordsværket forsyner Nuuk med elektricitet, og Nukissiorfiit vil installere to ekstra turbiner samt en 12 kilometer lang tunnel til en højereliggende sø, der forsynes med smeltevand direkte fra Indlandsisen.

Herefter vil Buksefjordsværket kunne yde op mod 100 megawatt.

Oplagt foregangsland for moderne energiteknologi

Ambitionerne rækker dog videre end til “blot” at forsyne grønlandske kunder med el. For udnyttelsen af de enorme mængder smeltevand til energiproduktion gør Grønland til et af klodens mest oplagte lokationer til at arbejde med ”Power to X.” Her bruger man grøn elektricitet til at producere brintbaserede, klimaneutrale brændstoffer, der lagres og anvendes som fuldgod erstatning for olie og gas i transport, landbrug og industri.

“Udviklingen af Power to X er et vigtigt element, hvis verden skal være fossilfri i 2050, og den aktuelle energikrise har kun skærpet interessen. Vi får allerede mange forespørgsler fra potentielle, eksterne investorer og interessenter, og da vores minister holdt oplæg for 3.000 deltagere på World Hydrogen 2022 Summit i Rotterdam, blev han mødt af meget stor interesse,” siger Cicilie Senderovitz.

Der er imidlertid brug for alle gode kræfter for at kunne føre ambitionerne ud i livet.

“Vi bruger allerede mange kræfter på at fortælle unge om det enorme og meningsfulde potentiale, der ligger i at tage en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse og bidrage til den grønne omstilling. Her spiller den politiske vilje til at sikre den nødvendige infrastruktur en store rolle; de unge kan jo se de konkrete resultater med egne øjne,” konstaterer Cicilie Senderovitz.

Det andet spor er at udbygge eksisterende samarbejdsrelationer med bl.a. Island, der – ligesom Grønland – er præget af kompleks geografi, hvor vandkraft spiller en afgørende rolle for at sikre klimaneutral strøm i kontakterne, uanset hvor langt man bor fra hovedstaden.

“Det er også en afgørende pointe heroppe. Grøn energi skal være for alle, og man skal huske på, at Grønland er meget mere end Nuuk, Sisimiut, Ilulissat og de andre større byer. I Nukissiorfiit kan vi først for alvor klappe os selv på skulderen, når selv den fjerneste bygd kan slukke for deres dieselgenerator,” bemærker Cicilie Senderovitz.

Related Posts

Ny sandhavn i Nuuk i 2026

Sikuki Nuuk Harbour A/S planlægger næste udvidelse af havnen Masiks initiativrige ejere er godt undervejs med et projekt, som ganske bogstaveligt højner kvaliteten af de

Grøn energi skal være for alle

Grøn energi skal være for alle Nukissiorfiit er langt i arbejdet for at gøre Grønland selvforsynende med klimaneutral energi, og selskabet har endnu større ambitioner