Change Language

Investering giver kapacitetsmæssig robusthed og fleksibilitet

Air Greenland udvider udenrigstilbuddet fra 2023 og gennemfører i disse år væsentlige tiltag indenfor kundeservice, prisfavorable rejser og kapacitetseffektivisering

På Air Greenlands faste ruteflyvninger omfatter servicetankegangen alt fra kundeinteraktioner til regularitet og favorable tilbud. Alle disse tre parametre er der skruet på i 2022, og der er gennemført en række tiltag med henblik på at højne serviceniveauet yderligere i en region, hvor særligt vejret kan komme på tværs af faste og veltilrettelagte flyvninger.

“Vejret kan vi ikke ændre på, og vores flåde skal naturligvis også serviceres og overholde alle tekniske eftersyn. I løbet af 2022 løb vi dog flere gange ind i en timing af no-fly vejr efterfulgt af tidspunkter, hvor vedligehold krævede et eller flere fly til service. Dette betød yderligere flaskehalse i afvikling af flyvninger og er nu resulteret i anskaffelsen af en ekstra Dash 8 maskine,” siger CCO, Henrik Bjørner Søe.

Air Greenland Henrik BJørner Søe

Denne nye maskine fungerer udelukkende som backup og står beskyttet i hangar, medmindre et af vores andre fly er ude af tekniske årsager. Naturligvis er dette ikke en billig løsning, men det er en investering, som giver kapacitetsmæssig robusthed og fleksibilitet – til fordel for regularitet i flyvningerne og planlægning af service.

'Fly'n Sleep' i 2022 og 'code share' i 2023

Air Greenland har i 2022 introduceret et nyt ’Fly ’n Sleep’ produkt som et favorabelt tilbud på de internationale flyvninger. Omdrejningspunktet er, at kunder tager en overnatning i Kangerlussuaq for egen regning, hvor der eksempelvis er mulighed for ture til indlandsisen eller moskusokse safari. Til gengæld tilbydes billige Danmarksflyvninger til eller fra Nuuk, Ilulissat eller Sisimiut. Dette sælges som envejsrejser og har vist sig enormt populært gennem 2022 med et forventet salg på ca. 7000 solgte rejser i 2022.

I 2023 etablerer Air Greenland også for første gang en direkte rute t/r Billund – løbende fra slut marts til medio oktober med én ugentlig afgang.

“Vi har analyseret dette grundigt og blandt andet viser det sig, at over 15 procent af alle kunderne, der i dag stiger på flyet i København, kommer fra Billund Lufthavns optageområde og har en relation i form af enten familiemedlemmer eller venner i Grønland. Vi starter konservativt op med én ugentlig afgang, men vi har rigtigt gode indikationer på rutens popularitet,” forklarer Henrik Bjørner Søe.  

Sideløbende med dette har Air Greenland og Air Iceland underskrevet et ’Letter of intent’ med fokus på at lave et ’code share’ samarbejde. Der er en række praktiske og kontraktmæssige forhold, som skal afklares over 2023. Muligheden vil give rejsende adgang til et integreret internationalt rutenetværk. Sammenholdt med de 2 nye internationale lufthavne i Grønland fra 2025, vil det for alvor åbne verden for Grønland.

Proaktiv kundekontakt leder til kontinuerlige forbedringer

Den direkte kundekontaktflade har Air Greenland også taget skridt mod at forbedre i 2022. Man har ansat flere medarbejdere i kundeservicen og har derfor kunnet udvidet åbningstiderne her med 17 timer om ugen.  

“Vi arbejder meget direkte med kundefeedback – og særligt med de kunder, som af forskellige årsager har givet negativ feedback til Air Greenland. Vi rækker ud til en del af de kunder, som ikke har haft en tilfredsstillende oplevelse, dels for at høre nærmere og dels for at se nøgternt på, hvor vi kan forbedre os. Vi registrerer disse kritikpunkter, og vi arbejder proaktivt med dem,” oplyser CCO, Henrik Bjørner Søe.  

Ledere fra Air Greenlands kommercielle afdeling kontakter kunder, som har givet en lav score på et eller flere parametre. Dette kan være alt fra hjemmeside, irregularitet i flyvninger, priser, udfordringer med information eller kundeservice. Målet for Air Greenland er dog det samme med denne kundedialog, nemlig at sikre at disse kunder har en stemme i forretningen, og at Air Greenland lærer, hvad der kan forbedres eller optimeres.  

Air Greenland Kundeservice

“Vi arbejder meget direkte med kundefeedback – og særligt med de kunder, som af forskellige årsager har givet negativ feedback til Air Greenland. Vi rækker ud til en del af de kunder, som ikke har haft en tilfredsstillende oplevelse, dels for at høre nærmere og dels for at se nøgternt på, hvor vi kan forbedre os. Vi registrerer disse kritikpunkter, og vi arbejder proaktivt med dem,” oplyser CCO, Henrik Bjørner Søe.  

Den direkte kundekontaktflade har Air Greenland også taget skridt mod at forbedre i 2022. Man har ansat flere medarbejdere i kundeservicen og har derfor kunnet udvidet åbningstiderne her med 17 timer om ugen.  

“Vi arbejder meget direkte med kundefeedback – og særligt med de kunder, som af forskellige årsager har givet negativ feedback til Air Greenland. Vi rækker ud til en del af de kunder, som ikke har haft en tilfredsstillende oplevelse, dels for at høre nærmere og dels for at se nøgternt på, hvor vi kan forbedre os. Vi registrerer disse kritikpunkter, og vi arbejder proaktivt med dem,” oplyser CCO, Henrik Bjørner Søe.  

Ledere fra Air Greenlands kommercielle afdeling kontakter kunder, som har givet en lav score på et eller flere parametre. Dette kan være alt fra hjemmeside, irregularitet i flyvninger, priser, udfordringer med information eller kundeservice. Målet for Air Greenland er dog det samme med denne kundedialog, nemlig at sikre at disse kunder har en stemme i forretningen, og at Air Greenland lærer, hvad der kan forbedres eller optimeres.  

Related Posts

Ny sandhavn i Nuuk i 2026

Sikuki Nuuk Harbour A/S planlægger næste udvidelse af havnen Masiks initiativrige ejere er godt undervejs med et projekt, som ganske bogstaveligt højner kvaliteten af de

Grøn energi skal være for alle

Grøn energi skal være for alle Nukissiorfiit er langt i arbejdet for at gøre Grønland selvforsynende med klimaneutral energi, og selskabet har endnu større ambitioner