Change Language

Grøn energi skal være for alle

Nukissiorfiit er langt i arbejdet for at gøre Grønland selvforsynende med klimaneutral energi, og selskabet har endnu større ambitioner for fremtiden

I oktober 2022 var mere end 100 mennesker samlet til konference om grøn energi og nye energiformer i Grønland. Værterne var grønlandske Nuna Advokater og firmaets samarbejdspartner Horten Advokatpartnerselskab.

Deltagerne lyttede til indsigtsfulde og spændende oplæg fra både grønlandske toppolitikere, tunge fagkompetencer og repræsentanter fra virksomheder, der er godt i gang med konkrete projekter og initiativer på området – og de fyldte stolerækker var ingen tilfældighed.

“Der er meget stor interesse for, hvad Grønland kan byde ind med i forhold til grønne energiformer, produktion af brændstoffer på en bæredygtig måde og kritiske mineraler,” konstaterer partner og advokat Helen Kibsgaard, Nuna Advokater.

“Som vi hørte i oplæggene, kræver produktion af vindmøller og solcelleanlæg og ikke mindst batteridrevne biler og brændselsceller et helt spektrum af mineraler. Disse kritiske mineraler kan sætte Grønland i en unik strategisk førerposition som “leverandør”, og det samme gælder grøn energiproduktion,” siger Helen Kibsgaard.

Fra venstre: Charlotte Pedersen, Advokat, Partner, Helen Kibsgaard, Advokat, Partner,
Peter Schriver, Advokat, Partner, Thor Suhr, Advokat og Kista Høegh Niclasen, Advokat.

Grøn omstilling på den globale dagsorden

Den aktuelle energikrise er på den globale dagsordning og viser, at der er behov for udvikling af nye energiformer.

Her skal Grønland melde sig på banen. Hvilket ikke alene vil kunne give klima- og miljømæssige gevinster og bedre ressourceudnyttelse, men det kan også bidrage til økonomisk vækst.

“Nogle af de internationale aktører har allerede erfaringer på området fra andre projektforløb, og det vil kunne give store gevinster for Grønland at få tilført sådanne erfaringer. Det har en tidshorisont, som rækker måske 20 år eller mere ud i fremtiden,” siger Helen Kibsgaard.

“Ikke desto mindre er det nu, vi alle skal arbejde for det”, tilføjer hun. Nuna Advokater følger udviklingen tæt, og med konferencen demonstrerer virksomheden også et ønske om at bidrage til at sætte yderligere fart på udviklingen.

“Fra Nuna Advokaters side vil vi gerne spille en aktiv rolle ved at understøtte udviklingen på energi- og råstofområdet i Grønland,” bemærker Helen Kibsgaard. Erfaringerne fra samarbejdet med internationale mineselskaber i Grønland gennem de seneste 15-20 år har givet en særlig indsigt.

“I samspillet med Horten, der som et af de store danske advokatfirmaer har stor erfaring med projekter inden for energi og infrastruktur, kan vi sammen tilbyde en unik platform af rådgivning, viden og erfaring i relation til nye typer af energiformer,” siger Christian Gregersen, managing partner hos Horten.

Der vil være tale om ganske store projekter, der med en grøn profil hele vejen rundt spiller godt ind i krav om bæredygtighed og ESG-dagsordenen på flere planer.

Bæredygtighed handler også om gensidig tillid

Bæredygtighed handler også om at sikre, at miljøkrav overholdes, at den lokale befolkning medinddrages, og at samfund og virksomhedsaktører gensidigt har tillid til hinanden.

“For at projekterne skal blive en succes i Grønland, er det væsentligt, at der arbejdes for en positiv og blivende accept fra befolkningen. Men også at man i Grønland ser projekterne med de nye energiformer som en vækstmulighed,” understreger Helen Kibsgaard.

Det forudsætter, at nye aktører sætter sig grundigt ind i de grønlandske forhold og får kendskab til, hvordan samfundet fungerer. Ligeledes skal de kende til den lovgivningsmæssige ramme på flere områder.

“Her kommer vores stærke hold af dygtige juridiske kompetencer i kombination med lokalkendskab vore kunder til stor gavn”, bemærker Helen Kibsgaard. 

Related Posts

Ny sandhavn i Nuuk i 2026

Sikuki Nuuk Harbour A/S planlægger næste udvidelse af havnen Masiks initiativrige ejere er godt undervejs med et projekt, som ganske bogstaveligt højner kvaliteten af de

Grøn energi skal være for alle

Grøn energi skal være for alle Nukissiorfiit er langt i arbejdet for at gøre Grønland selvforsynende med klimaneutral energi, og selskabet har endnu større ambitioner