Change Language

Sikuki Nuuk Harbour A/S planlægger næste udvidelse af havnen

Sikuki Nuuk Harbour har visioner om at udvide havnen med 300 meter kaj for at imødekomme stigende vækst og optimere logistik

Velfungerende havneinfrastruktur er afgørende for samfundets erhvervsudvikling, og Grønland er i vækst på en række parametre. Når aktiviteter øges i det omkringliggende samfund, skal havnen følge med.

“Sikuki Nuuk Harbour A/S vil gerne videreudvikle havnen i Nuuk for at kunne understøtte og optimere øgede aktiviteter hos havnens brugere. Det tager tid at udvikle havneinfrastruktur, og derfor har Sikuki påbegyndt de indledende øvelser i forbindelse med en udvidelse af havnen,” fortæller John Rasmussen, der er Adm. Direktør for Sikuki Nuuk Harbour A/S.

“Havnen har mange aktører og aktiviteter, og det er vigtigt, at den kan vokse med og imødekomme de behov, der opstår når aktiviteterne og havnens samarbejdspartnere vokser i størrelse, mængder, mandskab og omfang.”

COWI leverer indledende rådgivning

Seneste udvidelse af havnen fandt sted på Qeqertanut i 2017 ved ibrugtagning af en ny containerterminal med 310 meter kaj, 47.000 m2 terminal, pakhus, værksted og kraner, som Sikuki udlejer til Royal Arctic Line A/S.

Sikuki Nuuk Harbour A/S har nu påbegyndt de indledende undersøgelser vedrørende en yderligere havneudvidelse på Qeqertaq Avalleq (Fyrø). Den indledende programfase udføres af COWI, hvor en række indledende undersøgelser skal tilvejebringe et gennembearbejdet beslutningsgrundlag til bestyrelse og ejer.

Det er blandt andet hensigten at flytte trawlerlosninger tæt på containerterminalen, så man undgår den tunge kørsel af containere frem og tilbage mellem containerterminalen og den gamle havn, forklarer Simon Høgsholt, der er teknisk chef i Sikuki Nuuk Harbour.

“De nyeste trawlere er bygget med en dybgang på omkring ni meter, så kun Atlantkajen i den gamle Trafikhavn kan benyttes ved losning. Og denne kaj benyttes også til krydstogtanløb fire måneder om året. Ud over trawlerlosning vil der på Qeqertaq Avalleq også blive plads til  losning, lastning og oplagring af bulk som råstoffer, sand, skærver og metalskrot.”

Han tilføjer, at en byggemodning af Qeqertaq Avalleq samtidig giver erhvervsarealer til etablering af erhverv med behov for havnenær beliggenhed, og her tænkes specielt på seafood industrien, med et frysehus og tilhørende støtteerhverv. Dette kan eksempelvis være til eksport af fersk fisk, som bliver en reel mulighed med den kommende lufthavn.

John Rasmussen bemærker, at den indledende programfase har til hensigt at tilvejebringe et beslutningsoplæg til ejer og bestyrelse, hvor forventet anlægsbudget sammenholdt med forventede indtægter og finansielle omkostninger indgår som væsentlige faktorer.

Havnen skal imødekomme fremtidige behov

Mulighederne i den gamle Trafikhavn kan i højere grad understøtte forretningsudvikling af turismepotentialet. Her nævnes eksempelvis faciliteter til transitering af passagerer mellem krydstogtskibene og den nye lufthavn. Nuuk Havn forventer en pæn stigning i krydstogtaktivitet over de næste år. Den nye kaj på Qeqertaq Avalleq giver således mulighed for at afvikle trawleranløb og krydstogtanløb ved forskellige havneanlæg.

Den gamle trafikhavn kan derfor i højere grad anvendes til krydstogt, Arctic Umiaq Line, Arktisk Kommando og beredskabet, pramlosninger, entreprenører, dykkerselskaber, kuttere, øvrig trafik samt til nødvendig oplægning af skibe i kortere og længere perioder.

“Vi håber også at den øgede trafik gennem NW-passagen, servicering af canadiske trawlere og eventuelt samhandel med Arktisk Canada vil øge aktiviteterne i havnen,” fortæller Adm. Direktør John Rasmussen.

“I Nuuk Maritime Network er der identificeret næsten 2.000 jobs i Nuuk med relation til de maritime erhverv, så udbuddet af serviceydelser til skibe, der anløber Nuuk, er stort i forhold til havne i Canada og resten af Grønland.”

Related Posts

Ny sandhavn i Nuuk i 2026

Sikuki Nuuk Harbour A/S planlægger næste udvidelse af havnen Masiks initiativrige ejere er godt undervejs med et projekt, som ganske bogstaveligt højner kvaliteten af de

Grøn energi skal være for alle

Grøn energi skal være for alle Nukissiorfiit er langt i arbejdet for at gøre Grønland selvforsynende med klimaneutral energi, og selskabet har endnu større ambitioner