Change Language

Sikuki Nuuk Harbour A/S planlægger næste udvidelse af havnen

Masiks initiativrige ejere er godt undervejs med et projekt, som ganske bogstaveligt højner kvaliteten af de sten, der udgør fundamentet i Nuuks byggebranche

Med det driftige ejerpar Bodil og Mike Høegh bag roret er Masiks forretning vækstet både til vands og lands. Oprindeligt  startede Masik som erhvervsdykningsvirksomhed i 1986, og de maritime elementer er stadig centralt i mange dele af forretningen med aktiviteter som erhvervsdykning, pramtransport, bugsering og indvinding af sømaterialer.

Netop i relation til indvendingen af sømaterialer (sand og sten) er Masik i gang med et omfangsrigt projekt, som vil give nogle klare fordele for byggeriet i og omkring Nuuk. Sand og sten er grundelementer i mange af byggesektorens produkter – fra beton eller drænmateriale til stabil fundaments opbygning. Selv om det ikke nødvendigvis kan ses med det blotte øje, så påvirker kvaliteten og beskaffenheden af disse materialer i høj grad det endelige produkts styrke eller anvendelighed.         

“Sømaterialer er generelt af højere kvalitet set i forhold til byggesektorens krav, når det sammenlignes med eksempelvis skærver fra udsprængt gnejsfjeld eller sand fra maskinknusning af klippe. De granit- og sandmaterialer, vi indvinder, er produktet af millioner af års erosions sortering, hvor vi står tilbage med de hårdeste sten og den bedste kvalitet af sand. Vores udfordringer har været at kunne skaffe og deponere sømaterialer i trit med byggebranchens behov. Det er baggrunden for vores Sandhavns projekt,” siger direktør og ejer, Mike Høegh.

Økonomiske, kvalitetsmæssige og miljømæssige fordele

En sandhavn vil give adgang til billigere sand og sten i den mængde, der er behov for til aktuelle opgave og uden forudbestilling. Her er ingen behov for transport af og midlertidig oplagring af materialer som først skal anvendes senere. Masik har tilladelse til at indvinde sømaterialer fra udvalgte steder i Nuuks fjordsystemer og er herigennem en vigtig leverandør til det travle byggeri i hovedstaden.

Den nye sandhavn er placeret nordøst for Nuuks lufthavn væk fra byens centrale havneområde, så der ikke er gener ifm. støj og støv.

“Sandhavnen er placeret nordøst for Nuuks lufthavn og således ikke i byens centrale havneområde, hvilket betyder, at der ikke vil være gener i forbindelse med støj og støv. I 2022 er vi begyndt at etablere adgangsinfrastruktur og har allerede gravet og sprængt omkring 80.000 kubikmeter ud. I 2023 påbegynder vi udsprængning af deponi arealer og opfyldning for kaj. Vi forventer, at dette er færdig i 2025 – Området bliver løbende ibrugtaget, og der leveres allerede materialer fra anlægget. Frem mod 2026 vil der løbende blive udbygget med flere produkter,” fortæller Mike Høegh.

For Masik betyder det væsentlige logistik- og indvindingsmæssige forbedringer, og det er til glæde for flere lokale arbejdspladser. Der er også gode miljømæssige fordele. Lokalt i Nuuk kan tung trafik minimeres og dirigeres udenom byen. I øjeblikket sejles der knust granit fra Norge til asfaltproduktion i Nuuk, som er en udgift og miljømæssig belastning, der i fremtiden ville kunne elimineres.

Aktiviteter og hovedkvarter samles i bydelen Qinngorput

Udover sandhavnsprojektet så har Masik også haft travlt med alt fra pramsejlads, lodsoperationer og slæbebådsaktiviteter for nationale og internationale kunder. En af de tidligere politikuttere er blevet købt og omdannet til slæbebåd, og der har heller ikke manglet opgaver på land, hvor Masiks entreprenørmateriel og -maskiner bruges i byggeriet.

“Vi udvider samtidig vores tankstationsforretning Nuuk Oil, hvorfra vi sælger brændstof til biler og både. Forretningen ved lystbådshavnen i Qinngorput udvides bl.a. med to sektioner til lager og køkken. Samtidig har vi besluttet at flytte og samle Masiks hovedkontor i denne del af byen,” forklarer direktør og medejer, Bodil Høegh.

Udover Nuuk Oil driver Masik også bydelens lystbådehavn og har de seneste år væsentligt udvidet deres faciliteter i området – bl.a. med et maskinværksted og 250m2 kontor. Det er således oplagt at konsolidere administration og faciliteter i området.

Related Posts

Ny sandhavn i Nuuk i 2026

Sikuki Nuuk Harbour A/S planlægger næste udvidelse af havnen Masiks initiativrige ejere er godt undervejs med et projekt, som ganske bogstaveligt højner kvaliteten af de

Grøn energi skal være for alle

Grøn energi skal være for alle Nukissiorfiit er langt i arbejdet for at gøre Grønland selvforsynende med klimaneutral energi, og selskabet har endnu større ambitioner